top of page

Insynsprincip i stället för offentlighetsprincip


I mitten på februari intervjuade Dagens Nyheter skolminister Lotta Edholm. Hon sa då att regeringen

skulle ge nya direktiv till den pågående utredning som ska se hur offentlighetsprincipen ska kunna tillämpas i fristående skolor. Regeringen vill i stället för offentlighetsprincipen införa en ny skrivning om att fristående skolor ska lyda under en ”insynsprincip”.


”Den svenska offentlighetsprincipen skulle vara svår att tillämpa för en liten skola, säger skolminister Lotta Edholm.

Uttalandet kritiserades hårt för påståendet att det skulle vara svårt för små skolor att tillämpa offentlighetsprincipen. Den organisation som organiserar de små fristående skolorna, Idéburna skolors riksförbund, har sagt att det är självklart att offentlighetsprincipen borde gälla alla skolor. De som är emot offentlighetsprincipen är de stora skolkoncernerna, Friskolornas riksförbund och Almega.


I början av mars presenterade regeringen de nya utredningsdirektiv som Skolinformationsutredningen skulle arbeta efter. Då hade regeringen ändrat sig och nu var utredningens ursprungliga uppdrag kvar.

”Regeringen ger den sittande Skolinformationsutredningen i uppdrag att utreda hur en insynsprincip kan införas samtidigt som utredningen fortsatt ska analysera för- och nackdelar med att införa offentlighetsprincipen i fristående förskolor, skolor och fritidshem.” (Fotnot 1)


Till synes har regeringen lyssnat på kritiken och ska nu även utreda för- och nackdelar med offentlighetsprincipen i fristående skolor. Den ursprungliga utredningen skulle redovisa sitt uppdrag den 31 mars i år och är i det närmaste klar. Det finns således färdiga förslag på hur dessa frågor kan lösas. Att då inte publicera dem skulle vara närmast oansvarigt. Och om regeringen skulle försöka stoppa förslagen skulle de sannolikt läcka ut ändå. Det är mot den bakgrunden som man ska se Lotta Edholms olika turer i denna fråga.


Kvar är regeringens uppfattning, att någon form av insynsprincip ska ersätta offentlighetsprincipen i de fristående skolorna. Det är också den formulering som står i Tidöavtalet.


Ökad insyn. Det behövs bättre insyn i fristående skolor, både juridisk, ekonomisk och pedagogisk. Eftersom offentlighetsprincipen lämpar sig dåligt för mindre friskolor borde det klargöras i en insynsprincip som gäller fristående skolor och blir motsvarigheten till offentlighetsprincipen för kommunala huvudmän.”


Utredningen ska var klar den 29 mars 2024 och sedan ska regeringen komma med en proposition. Det skulle förvåna om det blir något annat än vad som står i Tidöavtalet.


Sten Svensson33 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page