top of page

Jag var tidigt ute i debatten om skolans marknadsutsättning

Artikeln från Aftonbladet är från den 12 januari 1989. Då föreslog den socialdemokratiska regeringen ett fritt val av kommunala profilskolor och jag var kritisk.

  

Artikeln i Lärarnas tidning är från 1993 och handlar om att systemet med skolpeng med mera innebar slutet för den likvärdiga skolan.

Artikeln i Kommunaktuellt är från 1994 och den är en replik på ett inlägg från Beatrice Ask där hon hävdade att skolans marknadsutsättning var en viktig del av det kommunala självstyret. Jag menade att det var tvärtom, marknadskrafterna skulle avskaffa det kommunala självstyret.   

bottom of page