top of page

Här finns ett urval av debattartiklar från DN-debatt och SVD:s Brännpunkt 

Flera av artiklarna har jag skrivit tillsammans med andra   

Nej till aktiebolag ingen höger-vänster fråga. DN-debatt 2017-03-19 

Utveckling mot öppnare högskola har avstannat. DN-debatt 2016-03-13

Skandal att de oseriösa gymnasierna får fortsätta. DN-debatt 2016-08-19

Segregerat elevurval lönsam affärsidé för fristående skolor. DN-debatt 2015-02-14

Dags att sätta punkt för den marknadssstyrda skolan. DN-debatt 2013-08-19

Eleverna förlorare när gymnasierna går i konkurs. DN-debatt 2012-08-07

Academedias agerande bör prövas i domstol

SvD Brännpunkt  2018-02-06

Vilken samhällsnytta gör skolföretagen?
SvD Brännpunkt  2017-02-02

Skolor ska inte göras till vinnare och förlorare. SvD Brännpunkt  2016-10-13

Likvärdig skola är omöjlig med aktiebolag. SvD Brännpunkt 2015-08-18 

Skolutredare missar avgörande frågor

SvD Brännpunkt  2014-02-12

 

Friskolekommittén ser till friskolebranschens behov.  SvD Brännpunkt  2013-05-28

Betygssystemet slår ut elever

SvD Brännpunkt  2013-02-04

Vinstkrav ger en sämre skola

SvD Brännpunkt  2012-06-07

bottom of page