Rapporter

Här finns länkar de till de rapporter jag skrivit de senaste åren. De flesta har jag skrivit tillsammans med Mats Wingborg.

Från likvärdighet till lönsamhet - så blev skolan en marknad

Rapporten beskriver hur systemskiftet i skolpolitiken gick till. 

Systemskiftet

Rapporten analyserar vad som hände vid kommunaliseringen och den efterföljande privatiseringen av skolan.

Med låg kvalitet som affärsidé

Två företag dominerar lärlingsutbildningarna i gymnasieskolan.Affärsidén är att erbjuda utbildningar av låg kvalitet. 

Obehöriga att underkänna 

Allt fler elever utestängs från fortsatta studier i gymnasieskolans nationella program.

Så rustar vi för framtidens bransch

Rapporten visar att  marknads-krafterna inte fungerar  i gymnasieskolans yrkesprogram. 

Idéburna skolor och ideella skolhuvudmän

Aktiebolagen ökar sin andel av friskolemarknaden och de ideellt drivna minskar. 

Porten kallas trång

En rapport om den sociala snedrekryteringen till högskolan. 

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon

© 2020 Sten Svensson