Rapporter

Här finns länkar de till de rapporter jag skrivit de senaste åren. De flesta har jag skrivit tillsammans med Mats Wingborg.

Från likvärdighet till lönsamhet - så blev skolan en marknad

Rapporten beskriver hur systemskiftet i skolpolitiken gick till. 

IMG_3107.PNG
Systgemskiftet_edited.jpg

Systemskiftet

Rapporten analyserar vad som hände vid kommunaliseringen och den efterföljande privatiseringen av skolan.

Med_låg_kvalitet.png

Med låg kvalitet som affärsidé

Två företag dominerar lärlingsutbildningarna i gymnasieskolan.Affärsidén är att erbjuda utbildningar av låg kvalitet. 

Obehöriga att underkänna.png

Obehöriga att underkänna 

Allt fler elever utestängs från fortsatta studier i gymnasieskolans nationella program.

Yrkesutbrapport.png

Så rustar vi för framtidens bransch

Rapporten visar att  marknads-krafterna inte fungerar  i gymnasieskolans yrkesprogram. 

Ideburna skolor.png

Idéburna skolor och ideella skolhuvudmän

Aktiebolagen ökar sin andel av friskolemarknaden och de ideellt drivna minskar. 

Porten.png

Porten kallas trång

En rapport om den sociala snedrekryteringen till högskolan.