top of page
Logga SOS.jpg
Artiklar i Skola och Samhälle

Under flera år var jag redaktör för nättidningen Skola och Samhälle tillsammans med Olle Holmberg. Ett urval av mina artiklar på Skola och Samhälle finns nedan.

Det hjälper inte att förstatliga skolan  2019-2-05

Kunskapsrörelsens första våg 2018-11-08

Kunskapsrörelsens andra våg: Jan Björklund skyllde på Palme 2018-11-22
Hur kunskapsrörelsens andra våg fortsatte – Hans Bergström och Dagens Nyheter svartmålade den kommunala skolan 2018-11-27
Kunskapsrörelsens tredje våg – kunskapsargumenten i ny förpackning 2018-12-6
Debatten om kunskapssyn och arbetsformer 2018-01-22
Obligatorisk valfrihet minskar inte skolsegregationen 2017-04-24
Förslag om vinsttak löser inga problem 2016-09-26
Friskolornas kösystem och systemet med aktiebolagsskolor leder till segregation 2016-02-11
Därför fungerar inte den fria konkurrensen inom skolan 2016-01-28
En skola för alla har blivit en skola för de välutbildade 2015-12-03 
Marknaden tog över lärarnas frirum 2014-06-09
Resurstjuvarna 2013-12-09
Systemet fungerar  2013-10-31
Det politiska ansvaret för JB-konkursen 2013-09-12
Skolbolagen är segregationens motor 2013-02-18
I en marknadsstyrd skola sätts demokratin på undantag 2012-05-06
Logga SOS.jpg
bottom of page